Счетоводител
 
Благодарим Ви че използвахте Счетоводител 3.5